WIELKIE WYRÓŻNIENIE !


18.11.2021

Podczas Polskiej Ligi Zapaśniczej rozgrywanej w Lublinie w dniu 21 października, podziękowania z rąk Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego oraz wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży otrzymał twórca i założyciel Fabryki Ogólnego Rozwoju – Paweł Woliński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!