Zajęcia

#FORkids

Jak często próbowałeś odciągnąć swoje dziecko od telefonu, tableta, czy komputera, tylko brakowało Ci pomysłu na alternatywne spędzenie czasu?

W FOR rozwiązaliśmy ten problem! Montujemy charaktery dzieci w każdym wieku przez SPORT. Uczymy zasad, dyscypliny, wytrwałości w prawdziwym życiu. Wszystko w atmosferze przyjaźni i uważności na dzieci. Nasi monterzy charakterów to wykwalifikowani trenerzy. Zajęcia w FOR polegają na wdrożeniu w trening ogólnorozwojowy gier i zabaw z mocowaniem, które w niezwykle skuteczny sposób rozwijają wszystkie cechy motoryczne Twojego dziecka.

Trening ogólnorozwojowy

Ogromną wartością Fabryki Ogólnego Rozwoju jest, jak sama nazwa wskazuje, profil ogólnorozwojowy tego miejsca. Jest to przestrzeń idealna dla każdego dziecka już uprawiającego sport lub rozpoczynającego swoją przygodę z nim. Paweł Woliński rozwój młodych sportowców oparł na zapasach. Jest to dyscyplina uznawana za najbardziej ogólnorozwojowy sport na świecie, co idealnie wpisuje się w profil FOR.

Przez wykonywanie zadań związanych z zapasami dzieci pozytywnie rozładowują skumulowaną energię na wzmacnianie mięśni, stawów i ścięgien, ale również pobudzają metabolizm, który wraz z rozwojem organizmu nabiera prawidłowych nawyków. To właśnie dzięki aktywności fizycznej ich organizm prawidłowo się rozwija. Zajęcia zapaśnicze kształtują również charakter dziecka. Rozwijają takie cechy jak wytrwałość w dążeniu do celu, zdyscyplinowanie, regularność, umiejętność radzenia sobie z porażkami. Cechy jakże potrzebne w życiu dorosłym, a w dzisiejszym świecie wręcz niezbędne w pracy i życiu osobistym.

zapisy na zajęcia


Zapasy

Czy Twoje dziecko zachowuje się agresywnie? A może ma dużo energii, którą ciężko zagospodarować? Uprawianie zapasów pomaga w walce z agresją oraz stwarza szansę na rozładowanie negatywnych napięć wśród dzieci.

To właśnie ogólnorozwojowość jest największą zaletą dyscypliny zapaśniczej. Poprzez wszechstronny rozwój, zapasy poprawiają zdrowie psychiczne, kształtują cechy fizyczne, a także wolicjonalne. Poprawiają ogólną sprawność organizmu oraz przygotowują pod względem motoryczno-ruchowym. Zapasy mogą odgrywać kluczową rolę w procesie zajęć wychowana fizycznego. Autorski program właściciela Fabryki Ogólnego Rozwoju opiera się na wplataniu elementów zapasów w treningi ogólnorozwojowe, co daje bardzo dobre efekty sportowe i wydolnościowe.    Zapasy jako dyscyplina kształtująca osobowość i siłę charakteru  jest również jednym ze sposobów zwalczania zachowań agresywnych. Uprawianie kontaktowych dyscyplin sportowych takich jak „Zapasy”, Treningi zapaśnicze daje szansę na rozładowanie negatywnych napięć oraz ustabilizowanie emocji. Sport jakim są zapasy może stać się konstruktywną formą ukierunkowania agresji poprzez wyczerpujący trening oparty na określonych zasadach. Trening zapaśniczy może stać się kreatywną formą spędzania czasu wolnego, rozrywką, zabawą a nawet pasją rozwijając przy tym wyobraźnię i ambicje sportowe. Panujący obecnie wzrost poziomu przejawiania agresji, przynosi zainteresowanie takimi dyscyplina.

zapisy na zajęcia


Akrobatyka sportowa

Zajęcia te mają na celu pobudzenie do aktywności fizycznej oraz wspomagają kształtowanie prawidłowej postawy. Dzieci poznają wiele form gimnastyki poprzez ćwiczenia rozciągające i wzmacniające oraz dynamiczne gry i zabawy sportowe.

zapisy na zajęcia


Trening funkcjonalny

Nasze ciała zostały zaprojektowane tak, aby się poruszać, a nie siedzieć cały czas przy komputerze. Im mniej się poruszamy, tym mniej cukru we krwi wykorzystuje nasz organizm. Trening funkcjonalny koncentruje się na treningu wzorców ruchowych, a nie na izolowaniu poszczególnych mięśni. Kolejna zaleta tego typu treningów to fakt, że skutecznie pomagają w korygowaniu wad postawy i dysbalansów mięśniowych, co jest bardzo ważne u dzieci.

zapisy na zajęcia