Zajęcia

#FORkids

to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

Ogromną wartością Fabryki Ogólnego Rozwoju jest, jak sama nazwa wskazuje, profil ogólnorozwojowy tego miejsca. Jest to przestrzeń idealna dla każdego dziecka już uprawiającego sport lub rozpoczynającego swoją przygodę z nim. Montujemy charaktery dzieci w każdym wieku przez SPORT.

Uczymy zasad, dyscypliny, wytrwałości w prawdziwym życiu. Wszystko w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa. Nasi monterzy charakterów to wykwalifikowani trenerzy. Rozwój młodych sportowców oparliśmy na wdrożeniu w trening ogólnorozwojowy gier i zabaw z mocowaniem oraz gimnastyki, a w grupach starszych na mini zapasach, zapasach, mini gimnastyce i gimnastyce.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE + GRY I ZABAWY Z MOCOWANIEM

4-6 lat

Zajęcia te mają na celu pobudzenie do aktywności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Gry i zabawy ruchowe stanowią główny element zajęć i są odpowiedzialne za ogólny rozwój młodych sportowców. Gry sportowe, tory przeszkód, wyścigi rzędów i elementy gimnastyki znacząco uatrakcyjniają zajęcia.

Poprzez gry i zabawy z mocowaniem dzieci pozytywnie rozładowują skumulowaną energię, a także negatywne napięcia. To właśnie dzięki aktywności fizycznej ich organizm prawidłowo się rozwija. Dzieci powinny bawić się uprawianiem sportu, uczyć się wygrywania, ale także radzenia sobie z porażkami, uczyć się tak potrzebnego szacunku do drugiej osoby stosując w zabawach określone reguły i zasady „fair-play”.


ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE + MINI ZAPASY

7-9 lat

Zapasy to dyscyplina uznawana za najbardziej ogólnorozwojowy sport na świecie, co idealnie wpisuje się w profil FOR. Wszechstronny rozwój ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne dziecka rozwijając zarówno cechy fizyczne jak i wolicjonalne. Mini Zapasy doskonale przygotowują dzieci pod względem motoryczno-ruchowym.

Trening zapaśniczy mieści w sobie elementy gimnastyki, akrobatyki, treningu siłowego oraz gier sportowych. Pracujemy nad koordynacją ruchową, skocznością, gibkością i szybkością. Uprawianie zapasów pomaga przezwyciężać własne słabości, stwarza możliwość zdrowej i sportowej rywalizacji na treningach. Sporty walki kształtują u dzieci takie cechy jak: wytrwałość w dążeniu do celu, upór, dyscyplina, asertywność, uczą kultury w zachowaniu na zajęciach oraz poza nimi.


ZAPASY

10-16 lat

Trening zapaśniczy daje szansę na rozładowanie negatywnych napięć oraz ustabilizowanie emocji. Sport jakim są zapasy może stać się konstruktywną formą ukierunkowania agresji poprzez wyczerpujący trening oparty na określonych zasadach. Trening zapaśniczy może stać się kreatywną formą spędzania czasu wolnego, rozrywką, zabawą, a nawet pasją rozwijając przy tym wyobraźnię i ambicje sportowe.

Zajęcia wzbudzają świadomość tego, że nic nie przychodzi samo, a na sukces trzeba solidnie zapracować co pozwoli osiągać zamierzone cele oraz znaleźć w przyszłości swoje miejsce. Tego typu zajęcia mogą również wzbudzić sportowe aspiracje dostarczając wiele radości i satysfakcji. Dzieci mają szansę odnieść sukcesy sportowe, które będą „wzmocnieniami pozytywnymi” oraz dużą dawką motywacji do działania.


ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE + GRY I ZABAWY Z GIMNASTYKĄ

4-6 lat

Zajęcia te mają na celu pobudzenie do aktywności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Dzieci na zajęciach poznają wiele różnorodnych form gimnastyki poprzez gry i zabawy ruchowe. Ogólny rozwój oraz przygotowanie do wykonywania trudniejszych elementów zapewniają ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające całe ciało.


ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE + MINI GIMNASTYKA

7-9 lat

Zajęcia te mają na celu pobudzenie do aktywności fizycznej oraz wspomagają kształtowanie prawidłowej postawy. Dzieci poznają wiele form gimnastyki poprzez ćwiczenia rozciągające i wzmacniające oraz dynamiczne gry i zabawy sportowe.


GIMNASTYKA

10-16 lat

Na zajęciach uczymy się elementów gimnastyki oraz akrobatyki o dużym stopniu trudności przy wykorzystaniu m.in. trampoliny i ścieżek, rollerów i kółek gimnastycznych. Cechami dominującymi są siła, równowaga, gibkość oraz wysoko rozwinięta koordynacja wynikająca ze złożoności ruchów, a także umiejętności łączenia trudnych elementów. Zajęcia z Gimnastyki pomagają pokonywać własne słabości i lęki, a tym samym podnoszą pewność siebie. Uczą ciężkiej pracy i dyscypliny wyrabiając charakter.


TRENING PERSONALNY #FORkids

W ofercie FOR mamy również treningi personalne dla dzieci. Trenerzy indywidualnie pomogą zbudować poprawne nawyki ruchowe u młodych sportowców, zadbają o rozwój poszczególnych cech motorycznych, skorygują wady postawy.